Synopsis – Válogatás az Erdélyi Művészeti Központ Egyesület és a Sapientia Alapítvány gyűjteményeibőlAz Erdélyi Művészeti Központ tisztelettel meghívja Önt 2019. december 20-án, pénteken 18 órára Synopsis – Válogatás az Erdélyi Művészeti Központ Egyesület és a Sapientia Alapítvány gyűjteményeiből kiállításának megnyitójára az Erdélyi Művészeti Központba. (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, földszint, III. emelet)

A vendégeket köszönti Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője
A kiállítást megnyitja Székely István, az RMDSZ ügyvezető alelnöke és Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója
Kurátorok: Madaras Péter és Sipos Gaudi Tünde
Közreműködik a Pro Musica kamarakórus, karvezető Sipos Zoltán.

A kiállítás megtekinthető: 2019. december 21. és 2020 március 6. között, keddtől péntekig, 10-17 óráig, szombaton 10-18 óráig.


EMŰK köszöntő

Több mint öt éve örvendezteti meg a régió művészetpártoló közönségét az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) szervezőcsapata önálló munkaprogrammal és nívós kiállítások sorozatával.

Öt év nem hosszú idő még egy intézmény életében sem, mégis, ha az EMŰK történetét nézzük, örömmel állapíthatjuk meg, hogy e rövid idő alatt sikerült az erdélyi magyar művészeti élet egyik megkerülhetetlen helyszínévé válnia. Örvendetes, hogy az EMŰK szakemberei nemcsak színvonalas kiállítás-sorozatok megszervezésén dolgoznak folyamatosan, de erejükből futja a fiatal, szárnyaikat bontogató honi alkotók támogatása is. Működésüknek fontos célja továbbá az alapító célkitűzések szellemében történő gyűjteménybővítés is, amelyben elsősorban a lezárt, kallódásnak kitett életművek megmentése a prioritás.

Az EMŰK eddigi, páréves működésén világosan látszik, hogy az alapításkor kijelölt elvek mentén halad az intézmény: felfedez, gyűjt, feldolgoz, bemutat, népszerűsít jellegzetesen erdélyi ízű műveket és alkotókat, amelyek, akik eddig mind a román, mind pedig a magyar művészettörténet és -kutatás figyelmét elkerülték. A napi alázatos munka mellett marad energia intézményekkel, szervezetekkel, sőt, magángyűjtőkkel tartani a szakmai kapcsolatot, eredményesen igyekeznek szellemi értelemben vett „hajszálgyökerekkel” megkapaszkodni és szervesülni a térség, a régió képzőművészeti közegében. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az EMŰK nem egy folyamatosan hátratekintő, a történelmi múltban élő entitás, hanem haladó szellemű, az erdélyiséget európai kontextusba helyező intézmény. Ebben az értelemben roppant fontos a szándék, amelyet a gyűjtemény 2016-os katalógusának előszavában Vécsi Nagy Zoltán, az EMŰK vezetője megfogalmaz: „Az EMŰK gyűjtési területe kiterjed a történelmi Erdély és Partium, valamint Bukarest vagy bármelyik romániai helység magyar képzőművészetére, a magyar képzőművészekkel baráti, művészi kapcsolatban lévő román, szász és más nemzetiségű alkotók erdélyi vonatkozású munkásságára, valamint az erdélyi születésű, külföldre távozott alkotók tevékenységére, esetenként pedig a külhoni alkotók jellemzően erdélyi vonatkozású munkásságára is.” Ambiciózus, sokoldalú célok, amelyek túlmutatnak egyetlen intézmény erőterén, akár egy nemzetstratégia részei is lehetnének.

Nem véletlen, hogy rögtön a kezdetektől az önkormányzati támogatás mellett ott találjuk az egyre izmosodó magyarországi támogatást is, amelyért ezúton is köszönetet mondunk. Bízunk benne, hogy néhány éven belül megépül az EMŰK végleges székháza Sepsiszentgyörgy főterén, és olyan önálló intézménnyé válik, amely a fent idézett célkitűzéseknek maradéktalanul megfelel.

Az EMŰK kultúramentő és -teremtő hatása nemcsak Székelyföldre, hanem egész Erdélyre kisugárzik majd, és partnere lehet anyaországi és nemzetközi múzeumoknak és intézményeknek. E gondolatokkal kívánunk a mostani jubileumi kiállítás apropóján az EMŰK munkatársainak, szervezőinek, támogatóinak és híveinek erőt, kitartást, következetességet, hogy újabb öt év múlva, egy újabb ünnepségen hasonló örömökben legyen részünk mindannyiunknak!

Vargha Mihály
igazgató
Székely Nemzeti Múzeum


 


 

Erdélyi Művészeti Központ

Kiállítások nyitvatartása:

Keddtől péntekig: 9 - 17 óráig
Szombaton: 10 - 14 óráig

bga logo 1
bga logo 1

© 2020 – Erdélyi Művészeti Központ

Webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio