A Pulzus 5 éve – Erdélyi Művészeti Központ – 2017Az Erdélyi Művészeti Központ III. emeleti kiállítóterében A Pulzus 5 éve című kiállítás nyílik hétfőn, július 3-án 18 órától.

A vendégeket köszönti és a kiállítást megnyitja Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, a kiállítás kurátora. Közreműködik Ütő Gusztáv cselekményművész.

A kiállítás megtekinthető: 2017. július 4. és július 28 . között, keddtől péntekig, 10-17 óráig, szombaton és vasárnap 10-től 14 óráig.


Pulzus. Beszédes név. A Berze Imre szobrászművész kezdeményezésére létrejött székelyudvarhelyi művésztelep az indulás éveiben igyekezett megkeresni az egyre több képzőművészt és képzőművészeti kiállítást befogadó helyi művelődési élet lüktető, tápláló vérereit. Ennek következtében a Pulzus művésztelepnek is sikerült bekapcsolódnia az utóbbi években Székelyföldön egyre pezsgőbbé váló képzőművészeti élet identitását kereső véráramába, és kijelölni helyét mind a multikulturális Erdély, mind az ország, mind a kárpát-medence szerte elindult folyamathoz, a nemzetközi művészeti élethez való felzárkózásban.

A Pulzus művésztelep évente megismétlődő létrehívásával és műtárgy hozadékának kiállításon való közzétételével, valamint ezek javarészének közgyűjteménybe való elhelyezésével együtt, a város képzőművészetének közös munkában formálódó, egészséges szakmai versenyben fogant közösségi teremtő erőt is kölcsönzött. Az így aktivizált képzőművészeti dialógus és együttműködés az addig elszigetelten dolgozó helyi alkotók között egyre inkább megfoghatóan mutatja meg a hely szellemének sajátos képzőművészeti arculatát. Úgy tűnik, hogy az itt létrejövő műveken keresztül egyre szélesebb körben sikerül tudatosítani a közönségben Székelyudvarhely és környéke vizuális ihletforrásként is szolgáló hangulati és intellektuális értékeinek létét.

Az öt éve működő székelyudvarhelyi művésztábornak a környéken működő korábbi alkotói táborokkal ellentétben, nem csak a népi tradícióktól áthatott falusi környezet, hanem sokkal inkább egy, a hasonszőrű egyetemes kortárs szellemi értékek iránt fogékony kisvárosi meghatározottsággal páros nyitottság sajátos kulturális íze adja meg az egyre jobban körvonalazódó, ma már talán a művek összességéből is kiolvasható egyedien PULZUS jellegét. A hely képzőművészeti szellemének legnemesebb és legprogresszívebb hagyományait tisztelve próbálja saját képzőművészeti identitásának sajátosságait kialakítani. A nemzet és az ország egymást keresztező kulturális keretei között, az erdélyi tradíciókra támaszkodva keresi a kárpát-medence képzőművészeti életébe való betagozódást, de a nemzetközi kortárs művészeti élethez való felzárkózás lehetőségeit is.

Mindezeken túl a tábor nemcsak a helyi képzőművészek számára jelent katalizáló erőt, de élénkíteni, gazdagítani tudja a város kulturális kínálatát, a közönségtalálkozókon és kiállításokon keresztül hatékony közönségformáló tényező és mindezeken túl, erősíteni tudja a helyi művészeti oktatást, és nem utolsó sorban a rendszeresen meghívott vendégművészeken keresztül a helyi művészközösség alkotói, szemléleti látóhatárát is tágítja.

Immár a kamaszkora küszöbére lépett Pulzus művésztelep, jelen kiállításon is megmutatkozó eredményei, szép reményekkel kecsegtetnek. Reméljük, még sok-sok évig teljesíti önként vállalt feladatát: teret ad a felhőtlen alkotómunkának, segíti a városban és környékén élő képzőművészeket a kibontakozásban, hazahozza az onnan elbolyongottakat és vendégül tud látni egy-egy külföldi elismert művészt, végül pedig a térség képzőművészeti szcénáját kétkedően a perifériára rangsorolóknak is végérvényesen bebizonyítja, hogy Székelyudvarhely is lehet méltó otthona és befogadója a szűkebb honi és nemzetközi kortárs képzőművészetnek.

Vécsi Nagy Zoltán


Erdélyi Művészeti Központ

Kiállítások nyitvatartása:

Keddtől péntekig: 9 - 17 óráig
Szombaton: 10 - 14 óráig

bga logo 1
bga logo 1

© 2020 – Erdélyi Művészeti Központ

Webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio