HU  RO  EN    +40 751 438 806 | emuksepsi@gmail.com

Ütő Gusztáv

Ütő Gusztáv

Ütő Gusztáv képzőművész, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusa, tagja
több szakmai intézménynek úgy országos, mint nemzetközi szinten. Szakmai
tevékenységének elismeréseként sok rangos kitűntetésben részesült, mint például a bukaresti
Képzőművészeti Szövetség Performansz díja (1996), a Magyar Művészeti Akadémia Koller
díja (1999), EMKE díj (2001), Munkácsy Díj (2009), Magyar Ezüst Érdemkereszt (2014) –
ben.Ütő Gusztáv festészeti szakot végzett a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán,
Abodi Nagy Béla tanítványaként, mégis munkásságát a nagyközönség főként a performanszai
kapcsán ismeri.Jelen kiállítás anyagának nagy része szervesen kötődik azokhoz a cselekményművekhez1,
amelyeket a művész az idő folyamán végrehajtott a világ különböző pontjain. Ezeknek a
performanszoknak a lényegét, drámai pillanatait sűríti képbe, így a festményeknek ezáltal
éppoly performatív jellegük van, akárcsak az őket megihlető cselekményműveknek.
Motívumvilága szimbolikus jelentést hordoz, az univerzum energiáit tárja a néző elé, azokat
az erőket, amelyek túllendítenek a hétköznapi élet apró problémáin és új távlatokat nyitanak
egy másik dimenzió felé. A festmények szellemisége továbbviszi a cselekményművek
meghatározó jellemvonását, tematikájában organikusan kötődnek egymáshoz, az
identitáskeresés, a helyi, lokális jegyek felmutatása, a transzilvanizmus gondolatköre
szervesen él tovább ezekben a munkákban is. Éppen ezért motívumviláguk is megegyezik: a
székely népi vagy az erdélyi kultúrára jellemző elemek használata. Nap, Hold, csillagok,
fény, tűz: azok az elemek, amelyek az éltető energiákat elevenítik meg.